Očkování hexavakcínou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sleha, Radek
dc.contributor.author Moučková, Klára
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:18Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65545
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá historií očkování, ale především informacemi o hexavakcíně. Uvádí její složení, tedy proti jakým nemocem se tento typ vakcíny využívá. Dále uvádí jak je vakcína zařazena do očkovacího plánu dítěte a jaké jsou její výhody. Pro každou nemoc je popsána epidemiologie hlavní znaky původce, způsoby identifikace a vlastní patogeneze. Práce také popisuje každé z infekčních onemocnění, jeho průběh a možnosti léčby. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject očkování cze
dc.subject záškrt cze
dc.subject tetanus cze
dc.subject dávivý kašel cze
dc.subject dětská obrna cze
dc.subject žloutenka typu B cze
dc.subject nemoci způsobené bakterií Haemophilus influenzae cze
dc.subject vaccination eng
dc.subject diphtheria eng
dc.subject tetanus eng
dc.subject pertusis eng
dc.subject polio eng
dc.subject hepatitis B eng
dc.subject diseases caused by Haemophilus influenzae eng
dc.title Očkování hexavakcínou cze
dc.title.alternative Vaccination by hexa-vaccine eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated Bachelor work is focused on history of vaccination, but most of all it is focused on information dealing with hexa-vaccine. It describes its content, thus the fact against which illnesses is the type of vaccination used. Moreover, it describes how the vaccination is included into vaccination plan of a child and its main advantages. Epidemiology is described for each illness main features of the originator , ways of identification as well as own pathogenesis. In the end each of infectional illness is mentioned, its course and its possibilities of the treatment. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34823
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27436
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account