Renální a hepatocelulární buněčné linie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Dastychová, Eva
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:18Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-20
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65544
dc.description.abstract Tato bakalářské práce je zaměřena na popis vybraných buněčných linií odvozených z buněk ledvin a jater. Hlavním obsahem práce je charakteristika morfologických vlastností, enzymatických, hormonálních a transportních systémů jednotlivých izolovaných kultur a způsoby jejich využití ve vědních disciplínách. První část práce je věnována laboratornímu postupu získávání kultur a jejich historickému vývoji v buněčné biologii. Druhá část je rozdělena na renální a jaterní buněčné linie, přičemž každou část předchází obecná charakteristika patřičných buněk v živém organismu. cze
dc.format 49 s. eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject buněčné linie cze
dc.subject buněčné procesy cze
dc.subject kultivace cze
dc.subject ledviny cze
dc.subject játra cze
dc.subject cell lines eng
dc.subject cellular processes eng
dc.subject cultivation eng
dc.subject kidneys eng
dc.subject liver eng
dc.title Renální a hepatocelulární buněčné linie cze
dc.title.alternative Renal and hepatocellular cell lines eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the description of the selected cell lines derived from cells of the kidney and liver. The main content of the work is characteristic of morphological properties, enzymatic, hormonal and transport systems of individual isolated cultures and methods of their use in scientific disciplines. The first part is devoted to the laboratory procedure of obtaining cultures and their historical development in cell biology. The second part is divided into the renal and hepatic cell lines, wherein each section is preceded by the general characteristics of the appropriate cells in a living organism. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34865 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27410
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account