Lidský virus imunitní nedostatečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mosio, Petra
dc.contributor.author Čehovská, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:16Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65542
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku viru HIV a onemocnění AIDS. V práci je blíže popsána stavba, reprodukční cyklus a přenos viru, příznaky onemocnění a terapie. V experimentální části bakalářské práce jsou zpracovány dotazníky týkající se informovanosti studentů střední školy a zaměstnanců KHS o problematice HIV/AIDS. Výsledky výzkumu jsou srovnané s výzkumem Státního zdravotního ústavu. cze
dc.format 100 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject HIV cze
dc.subject AIDS cze
dc.subject antiretrovirová terapie cze
dc.subject prevence cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject reprodukční cyklus cze
dc.subject přenos cze
dc.subject antiretroviral therapy eng
dc.subject prevention eng
dc.subject diagnosis eng
dc.subject life cycle eng
dc.subject transmission eng
dc.title Lidský virus imunitní nedostatečnosti cze
dc.title.alternative Human immunodeficiency virus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on HIV, the causative agent of AIDS. In the thesis the structure, reproductive cycle and transmission of the virus is closely described as well as symptoms and treatment of HIV infection. The experimental part deals with the evaluation of questionnaires on HIV/AIDS awareness of high school students and employees of Regional Hygienic Stations in Olomouc, Přerov and Prostějov. The results are discussed with similar study of the National Institute of Public Health. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34862 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27168
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account