Isochinolinové alkaloidy s potenciálem v terapii nádorových onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havelek, Radim
dc.contributor.author Zelený, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:14Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65538
dc.description.abstract Obsah práce je věnován maligním onemocněním a možnostem jejich experimentální terapie za pomoci látek přírodního původu. Hlavním cílem této přehledové práce je popsání účinků nejvýznamnějších isochinolinových alkaloidů na buněčné a molekulární úrovni, které v celé řadě studií vykazují slibné protinádorové a cytotoxické vlastnosti in vitro a in vivo experimentálních modelů a v blízké budoucnosti by mohly být novou nadějí pro terapii. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Isochinolinové alkaloidy cze
dc.subject nádorová onemocnění cze
dc.subject apoptóza cze
dc.subject Isoquinoline alkaloids eng
dc.subject DNA eng
dc.subject tumour diseases eng
dc.subject apoptosis eng
dc.title Isochinolinové alkaloidy s potenciálem v terapii nádorových onemocnění cze
dc.title.alternative Isoquinoline alkaloids with potential in cancer therapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated This work is devoted to malignant diseases and options of their experimental treatment with the use of natural products. Main goal of this thesis is to describe the effects of the most important isoquinoline alkaloids on cellular and molecular level, which in great number of studies show antitumour and cytotoxic properties in in vitro and in vivo experimental models and could be a new hope for treatment in the near future. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34891
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 27086
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account