Kultivace a použití nádorových linií dendritických buněk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brůčková, Lenka
dc.contributor.author Ptáčková, Klára
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:12Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65534
dc.description.abstract Práce je věnována kultivaci a využití nádorových linií dendritických buněk. Lidské leukemické myeloidní linie jsou odvozeny od buněk, které jsou schopné získat fenotyp dendritických buněk. Dendritické buňky hrají důležitou roli, jako buňky prezentující antigen. Poskytují kostimulační signály důležité pro aktivaci T-buněk a mají schopnost indukovat primární imunitní odpověď. Některé myeloidní a lymfoidní nádorové linie jsou schopné se diferencovat v dendritické buňky. Jedná se o buněčné linie MUTZ-3, THP-1 a KG-1, které se nejčastěji využívají jako modely pro studium dendritických buněk. Tyto nádorové buněčné linie nacházejí využití při biochemickém výzkumu, klinických studiích dendritických buněk, ale i při studii makrofágů a monocytů. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject nádorové linie cze
dc.subject kultivace cze
dc.subject imunita cze
dc.subject dendritické buňky cze
dc.subject tumor lines eng
dc.subject cultivation eng
dc.subject imunity eng
dc.subject dendritic cells eng
dc.title Kultivace a použití nádorových linií dendritických buněk cze
dc.title.alternative Cultivation and use of tumor lines of dendritic cells eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the cultivation and use of tumor cell lines of dendritic cells. Human leukemic myeloid lineage are derived from cells which are the ability to acquire the phenotype of dendritic cells. Dendritic cells play an important role as antigen-presenting cells. They provide a costimulatory signal important for the activation of T-cells and have the ability to induce a primary immune response. Some myeloid and lymphoid tumor cell line are able to differentiate into dendritic cells. This is a cell line Mutz-3, THP-1 and KG-1, which are most frequently used as models for the study of dendritic cells. These tumor cell lines find use in biochemical research, clinical studies, dendritic cells, but also in the study of macrophages and monocytes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34873 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 26970
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account