Využití dendritických buněk v terapii nádorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brůčková, Lenka
dc.contributor.author Kavková, Alžběta
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:12Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65533
dc.description.abstract Práce je věnována dendritickým buňkám a jejich využití v terapii nádorových onemocnění. Jedná se o nejdůležitější antigen prezentující buňky, které stimulují T lymfocyty. Jejich úkolem je pohlcení antigenu, jeho přemístění do sekundárních lymfatických orgánů a následná prezentace antigenu T lymfocytům. Díky své klíčové roli v procesu T buněčné aktivace našly uplatnění v protinádorové imunoterapii. Jsou aplikovány jako aktivní buněčná imunoterapie ve formě vakcín. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject dendritické buňky cze
dc.subject imunita cze
dc.subject nádory cze
dc.subject protinádorová terapie cze
dc.subject vakcíny cze
dc.subject dendritic cells eng
dc.subject immunity eng
dc.subject tumors eng
dc.subject anti-tumor therapy eng
dc.subject vaccines eng
dc.title Využití dendritických buněk v terapii nádorů cze
dc.title.alternative Use of dendritic cells in cancer therapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the dendritic cells and their use in anti-tumor therapy. They are the most important antigen presenting cells that stimulate T cells. Their task is to absorb the antigen, transfer it into the secondary lymphoid organs and then present the antigen to T cells. Because of their key role in T cell activation, they are used in anti-tumor therapy. They are applied as an active cellular immunotherapy in the form of vaccines. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34789
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 26969
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account