Aspergerův syndrom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman
dc.contributor.author Truncová, Tereza
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:06Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:06Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65520
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá charakteristikou Aspergerova syndromu, popsáním základní triády postižení a možnými metodami diagnostiky. Zmíněno je i několik komorbidních poruch spojených s Aspergerovým syndromem. Poslední část práce se věnuje možným příčinám vzniku. cze
dc.format 47 str.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Aspergerův syndrom cze
dc.subject autistické poruchy cze
dc.subject autismus cze
dc.subject deprese cze
dc.subject ADHD cze
dc.subject epilepsie cze
dc.subject syndrom fragilního X chromozomu cze
dc.subject tuberózní skleróza cze
dc.subject schizofrenie cze
dc.subject Asperger's syndrome eng
dc.subject autistic disorder eng
dc.subject autism eng
dc.subject depression eng
dc.subject ADHD eng
dc.subject epilepsy eng
dc.subject fragile X syndrome eng
dc.subject tuberous sclerosis eng
dc.subject schizophrenia eng
dc.title Aspergerův syndrom cze
dc.title.alternative Asperger syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the characteristics of Asperger syndrome, describing the basic triad of impairments and possible diagnostic methods. The thesis also mentions several comorbid disorders associated with Asperger syndrome. The last part of this paper regards the possible causes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34883
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 23761
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account