Rostlinné alkaloidy v terapii nádorových onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Královec, Karel
dc.contributor.author Manová, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:24:05Z
dc.date.available 2016-09-02T04:24:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65518
dc.description.abstract Tato bakalářská práce s názvem "Rostlinné alkaloidy v terapii nádorových onemocnění" má za úkol seznámit čtenáře s výskytem, využitím a mechanismem účinku rostlinných alkaloidů v současné léčbě nádorových onemocnění. Práce uvádí základní charakteristiku, rozdělení a strukturu rostlinných alkaloidů. Pozornost je také věnována rostlinným alkaloidům a jejich derivátům ve fázi klinického výzkumu, které by v příštích letech mohly být zařazeny mezi protinádorová léčiva. Závěrem podává práce přehled o hlavních výhodách a nevýhodách rostlinných alkaloidů v terapii nádorových onemocnění a shrnuje jejich terapeutický potenciál. cze
dc.format 70 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rostlinné alkaloidy cze
dc.subject protinádorová terapie cze
dc.subject mechanismus účinku cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject terapeutický potenciál cze
dc.subject plant alkaloids eng
dc.subject anticancer therapy eng
dc.subject mechanism of action eng
dc.subject development eng
dc.subject therapeutic potential eng
dc.title Rostlinné alkaloidy v terapii nádorových onemocnění cze
dc.title.alternative Plant alkaloids in cancer therapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis titled " Plant alkaloids in cancer therapy" is intended to familiarize the reader with the presence, use and mechanisms of action of plant alkaloids present in cancer treatment. The work presents basic characteristics, distribution and structure of plant alkaloids. Attention is also paid to plant alkaloids and their derivatives in clinical research that would in the coming years could be classified as anticancer drugs. Finally, the work gives an overview of the main advantages and disadvantages of plant alkaloids in the treatment of cancer and summarizes their therapeutic potential. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34816
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 23708
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account