Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Zn-Ce-Nb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulcová, Petra
dc.contributor.author Šnajdarová, Martina
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:55Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65513
dc.description.abstract Cílem zadané bakalářské práce bylo ověřit možnost přípravy směsného oxidického pigmentu na bázi bismutu, zinku, ceru a niobu, který by mohl v praxi najít uplatnění jako pigment pro vybarvování různých typů pojivových systémů. Na základě výsledků výzkumu, který byl na katedře v minulých letech realizován, byla pro tuto práci vybrána sloučenina typu Bi2- xZnxCeNbO7, kde x=0,5. Vybraný pigment byl připraven klasickým keramickým způsobem a byly ověřovány další syntézní postupy, jmenovitě keramický způsob s využitím mechanoaktivace za sucha i za mokra, suspenzní způsob a příprava pigmentů srážením. Všechny připravené reakční směsi byly vypáleny v teplotním intervalu 850 °C až 1050 °C (po 50 °C). cze
dc.format 52 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject keramický pigment cze
dc.subject oxid ceričitý cze
dc.subject organická pojiva cze
dc.subject keramické glazury cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject pyrochlorové sloučeniny cze
dc.subject ceramic pigment eng
dc.subject cerium oxide eng
dc.subject organic connective system eng
dc.subject ceramic glaze eng
dc.subject colour properties eng
dc.subject pyrochlore compounds eng
dc.title Směsné oxidické pigmenty na bázi Bi-Zn-Ce-Nb cze
dc.title.alternative Mixed oxide pigments based on Bi-Zn-Ce-Nb eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The aim of bachelor work was to verify the posibility of preparing mixed oxide pigment based on bismuth, zinc, cerium and niobium, which could in practice be used as a pigment for coloring variol types of binding systems. On the basis of results that were at the department in recenty earsdrafted, was selected for this study compound Bi2-xZnxCeNbO7, where x = 0.5. The selected pigment was prepared by classical ceramic method and by other synthesis methods, namely ceramic method using dry and wet mechanical activation, suspension mixing of raw materials and the precipitation. All prepared reaction mixtures were calcined in the temperature interval 850 ° C to 1050 ° C (with step 50 ° C). eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35416
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 30412
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account