Stanovení biologicky aktivních látek v kávě spektrofotometrickými metodami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řezková, Soňa
dc.contributor.author Peřinová, Rozálie
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:47Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65510
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo stanovení biologicky aktivních látek v kávě. Ve 23 vzorcích kávy byla vybraná skupina látek stanovena dvěma spektrofotometrickými metodami (DPPH a metoda s Folin-Ciocalteuovým činidlem). Aby bylo docíleno co největší rozmanitosti vzorků, byla použita káva zrnková i mletá. A protože dnešní trh nabízí nespočet variant, byly testovány různé druhy káv a směsí, včetně kávy bezkofeinové. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject káva cze
dc.subject biologicky aktivní látky cze
dc.subject kofein cze
dc.subject technologie cze
dc.subject složení cze
dc.subject spektrofotometrické metody stanovení cze
dc.subject coffee eng
dc.subject biologically active substances eng
dc.subject caffeine eng
dc.subject technology eng
dc.subject composition eng
dc.subject spektrophotometric methods eng
dc.title Stanovení biologicky aktivních látek v kávě spektrofotometrickými metodami cze
dc.title.alternative Determination of biologically active compounds in the coffee by spectrofotometric methods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated The aim of this study was determination of biologically active substances in coffee. Biological activity was determined in 23 samples of coffee spectrophotometrically using two methods. The first one is DPPH method, the second one Folin-Ciocalteu method. In order to achieve the greatest diversity were used roasted coffee beans and ground coffee. And because today´s fair offers a lot of varinats, it was tested different kinds of blends, including decaffeinated coffee. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35506
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30700
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account