Nové trendy při zpracování mléka a výrobě tvarohů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Fikarová, Daniela
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:43Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65501
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá novými trendy při zpracování mléka s následnou výrobou kyselých sýrů neboli tvarohů. V práci je popsána tvorba kravského mléka, jeho složení a jednotlivé technologické postupy začínající přijetím zdravotně nezávadného kravského mléka a končící výrobou Farmářského tvarohu. Součástí práce je také laboratorní analýza Farmářského tvarohu. Závěr práce je věnován zdravotním aspektům souvisejícím s konzumací kyselých sýrů. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject kravské mléko cze
dc.subject kasein cze
dc.subject laktóza cze
dc.subject tvaroh cze
dc.subject pasterace cze
dc.subject fermentace cze
dc.subject cholesterol cze
dc.subject cow milk eng
dc.subject casein eng
dc.subject lactose eng
dc.subject curd eng
dc.subject pasteurization eng
dc.subject fermentation eng
dc.subject cholesterol eng
dc.title Nové trendy při zpracování mléka a výrobě tvarohů cze
dc.title.alternative New trends in milk processing and curds technology eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the new trends in milk processing with subsequent production of sour cheese also called cottage cheese. In this thesis there is described production of cow milk, its composition and individual technological procedures starting with the processing of healthy cow milk and finishing with the production of Farmer's quark. Part of work is also focused on the laboratory analysis of Farmer's quark. Final part of this thesis is dedicated to healthy aspects related with sour cheese consumption. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35539 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30679
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account