Produkce tenzidů různými mikroorganismy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moťková, Petra
dc.contributor.author Roulová, Nikola
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:41Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:41Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65497
dc.description.abstract Práce je věnována stručné charakterizaci biotenzidů, jejich vlastnostem, chemické struktuře a rozdělení. Zabývá se nejvýznamnějšími druhy mikroorganismů produkujících biotenzidy a zaměřuje se na možnosti využití jednotlivých skupin biotenzidů v různých průmyslových odvětvích, zejména v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject biotenzidy cze
dc.subject glykolipidy cze
dc.subject lipopeptidy cze
dc.subject polymerní biotenzidy cze
dc.subject Bacillus cze
dc.subject Candida cze
dc.subject biosurfactants eng
dc.subject glycolipids eng
dc.subject lipopetides eng
dc.subject polymeric biosurfactants eng
dc.subject Bacillus eng
dc.subject Candida eng
dc.title Produkce tenzidů různými mikroorganismy cze
dc.title.alternative Microbial production of biosurfactants eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on characterization of biosurfactants, their properties, chemical structure and classification. The next part describes the most important species of microorganisms that produce biosurfactants. The last part deals with possibilities of using individual groups of biosurfactants in the various industries, especially in the food and pharmaceutical industries. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35502
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.identifier.stag 30311
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account