Understanding the European Voluntary Service as Ritual. The case of EU mobility youth projects in the CR.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yalcin-Heckmann, Lale
dc.contributor.author Válková Tarasova, Olga Sergejevna
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:30Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:30Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65489
dc.description.abstract This diploma thesis present analysis of the process of specific mobility volunteering project EVS (European Voluntary Service, funded by Erasmus+ program of EU) and foreign volunteering youth (age 17-30) and their involvement in it seen by ritual approach. The case-study had been performed in the city of Hradec Králové (Czech Republic). The aim is to interpret the EVS project as a kind of contemporary ritual in adulthood. It also shows how individuals pass through it by assimilation, and perceiving new culture and language different from their own. eng
dc.format 81 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dobrovolnictví cze
dc.subject přechodové rituály cze
dc.subject zkušenosti cze
dc.subject veřejné rituály cze
dc.subject neformální učení cze
dc.subject dospělost cze
dc.subject volunteer eng
dc.subject rituals of passage eng
dc.subject experience eng
dc.subject public rituals eng
dc.subject non-formal learning eng
dc.subject adulthood eng
dc.title Understanding the European Voluntary Service as Ritual. The case of EU mobility youth projects in the CR. eng
dc.title.alternative Evropská dobrovolná služba jako Rituál? Případ projektů mobilit EU v České Republice. cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Synková, Hana
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce prezentuje analýzu procesu specifické mobility zaměřené na dobrovolnictví nazvané EDS (Evropská Dobrovolná Služba), která je financována programem Erasmus+ Evropské Unie, a jejich účastníků, kteří jsou zahraniční mladí dobrovolníci (17 30 let věku) a jejich účast v programu z perspektivy rituálu. Případová studie byla provedena v Hradci Králové. Cílem je interpretovat EDS projekt jako druh současného rituálu dospělosti a poukázat, jak jím jednotlivci prochází skrze asimilaci, a vnímání nové kultury a jazyka, odlišného od svého. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34902
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30801
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account