Etnografie sportovních fanoušků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš
dc.contributor.author Welsch, Michal
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:18Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65479
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá sportovními fanoušky. Jedná se zejména o fanoušky hokeje v českém prostředí, konkrétně v Hradci Králové. Na základě jednání fanoušků v této společnosti se práce zaměřuje na koncept Habitu Pierra Bourdieu a na problémy, se kterými se v tomto prostředí můžeme setkat. Pomocí zúčastněného pozorování je poodhaleno zákulisí tohoto fenoménu. Pozorování také nastínilo každodenní situace sportovních fanoušků, kteří svůj život přizpůsobili sportovnímu fandění a dokázání Habitu sportovního fanouška. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sport cze
dc.subject příběhy cze
dc.subject habitus cze
dc.subject hokej cze
dc.subject násilí cze
dc.subject sport eng
dc.subject stories eng
dc.subject habitus eng
dc.subject ice hockey eng
dc.subject violenc eng
dc.title Etnografie sportovních fanoušků cze
dc.title.alternative Ethnography of sports fans eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šavelková, Lívia
dc.date.accepted 2016-08-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with sports fans. The thesis is mainly about ice hockey fans in the Czech Republic, especially in Hradec Králové. Based on actions of fans, this thesis focus on Pierr Bourdieu´s Habitus and problems which can be detected in a community of ice hockey fans. A participant observation reveals a background of this phenomenom. The observation also showed everyday life of sports fans. This fans suited their lifestyles to cheering and to prove sports fan Habitus. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34924
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30924
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account