Terorismus z pohledu mladých muslimů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyánková, Tereza
dc.contributor.author Trojanová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:18Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65478
dc.description.abstract Práce se zabývá tím, jak mladí muslimové ze severní Afriky vnímají současné globální spojování terorismu s islámem a jak konstruují hranice muslimské identity. Cílem práce je popsat, jak dané situace vidí mladí muslimové a s jakými názory se mezi sebou ztotožňují. Audiovizuální část přibližuje projekt z pohledu mladých muslimů bránících se nařčení, že muslimové jsou teroristé. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject identity cze
dc.subject ISIS cze
dc.subject islám cze
dc.subject muslimové cze
dc.subject terorismus cze
dc.subject identity eng
dc.subject ISIS eng
dc.subject Islam eng
dc.subject Muslims eng
dc.subject terrorism eng
dc.title Terorismus z pohledu mladých muslimů cze
dc.title.alternative Terrorism from the point of view of young muslims eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šavelková, Lívia
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated The thesis deals with how young Muslims from North Africa perceive the current global linking of terrorism with Islam and how they construct boundaries of the Muslim identity. The aim is to describe the situation as seen by young Muslims and the views they identify with among themselves. The audiovisual section approaches the project from the perspective of young Muslims defending themselves from accusations that Muslims are terrorists. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34926
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30916
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account