Užívání návykových látek dětmi do 18 let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana
dc.contributor.author Panenková, Tereza
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:17Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:17Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65477
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou užívání návykových látek dětmi do 18 let. Zaměřuje se především na zkušenosti mladistvých s návykovými látkami a následně prevencí, která je dle mého názoru v této moderní době nedostatečná. Práce se hlavně specializuje na fenomény - tabák a alkohol, které jsou pro všechny lehce dostupné. Součástí práce je praktická část, která byla provedena v oblasti Královehradeckého kraje pomocí dotazníků, pro žáky základní školy, a rozhovorů s vybranými mladistvými aktivně užívající návykové látky. Zjištěná data byla reflektována učiteli ze základní školy. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject návykové látky cze
dc.subject alkohol cze
dc.subject tabák cze
dc.subject mládež cze
dc.subject prevence cze
dc.subject addictive substance eng
dc.subject alcohol eng
dc.subject tobacco eng
dc.subject youth eng
dc.subject prevention eng
dc.title Užívání návykových látek dětmi do 18 let cze
dc.title.alternative Taking addictive substances by children under 18 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich
dc.date.accepted 2016-09-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis concerns the problematics of using addictive substances, which are being taken by children and teenagers under the age of eighteen. It also focuses on experienced users of addictive substances, e.g. tobacco and alcohol, which are easily available to young people; nevertheless this work as well handles prevention which (in my opinion) is unsatis-factory in this modern world. The second, practical, part was conducted in the district of Hra-dec Králové. Questionnaires were given to pupils from a primary school to be filled in; the data were studied and analysed by the teachers from the already mentioned primary school. Chosen youngsters, actively using addictive substances, were further interviewed. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34907
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30914
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account