Konstrukce rodin v rámci pěstounské péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana
dc.contributor.author Jedličková, Lenka
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:16Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65475
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukce rodin v rámci pěstounské péče. Práce zahrnuje seznámení s pěstounskou rodinou, přípravou a zprostředkování pěstounské péče. Také se zaměřuje na konstrukci rodiny po přijetí svěřeného dítěte do rodiny. Cílem výzkumu je analyzovat vztahy mezi svěřeným dítětem a pěstounskou rodinou. Další výzkumnou otázkou je, jak se vytváří a mění rodina s přijetím dítěte do pěstounské péče. cze
dc.format 68 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pěstounská péče cze
dc.subject konstrukce rodiny cze
dc.subject orgány sociálně-právní ochrany dětí cze
dc.subject foster care eng
dc.subject construction of family eng
dc.subject authorities of child protection eng
dc.title Konstrukce rodin v rámci pěstounské péče cze
dc.title.alternative Construction of families in foster care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hloušková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the construction of families in foster care. The work includes introduction of the foster family, training and the provision of foster care. It also focuses on the structure of the family after the adoption of the child entrusted to the family. The aim of the research is to analyze the relationship between the child entrusted to a foster family. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34915
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30908
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account