Fenomén aktivního stáří z perspektivy odcházejících do penze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Adam
dc.contributor.author Nevečeřalová, Lada
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:09Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:09Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65463
dc.description.abstract Práce se zabývá fenoménem aktivního stárnutí a jeho vlivem na zaujímané postoje k odchodu do starobního důchodu, v něm realizovaným volnočasovým aktivitám a jejich hodnocení z perspektivy odcházejících do penze. Výzkumným vzorkem byli aktéři nanejvýš dva roky starší či mladší jim stanoveného důchodového věku. Výzkum probíhal převážně za použití forem kvalitativních metod, konkrétně technikami rozhovoru a pozorování. Získaná data z výzkumného šetření byla podrobena analýze z pohledu teorie forem kapitálů francouzského antropologa Pierra Bourdieho. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject aktivní stáří cze
dc.subject odchod do penze cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject příprava na stáří cze
dc.subject active ageing eng
dc.subject retirement eng
dc.subject ageing eng
dc.subject preparing for retirement eng
dc.title Fenomén aktivního stáří z perspektivy odcházejících do penze cze
dc.title.alternative Phenomenon of active ageing from the perspective of retiring eldarly eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hloušková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-08-30
dc.description.abstract-translated The work deals with the phenomenon of active ageing and the effect of the active ageing on the responses to retirement, realized leisure-time activities and evaluation of such activities from the perspective of retiring elderly. The research samples were the elderly who at the time of the research survey were no more than two years older or younger than their expended retirement age. The research is based on qualitative methods, specifically on techniques of interview and observation. The analysis data was focused of discourse of the forms of the capital developed by Pierre Bourdieu. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34908
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 30814
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account