DIY skateboarding jako alternativa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš
dc.contributor.author Prokš, Martin
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:23:02Z
dc.date.available 2016-09-02T04:23:02Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65453
dc.description.abstract Tato práce se zabývá DIY skateboardingovou subkulturou, jejím ekonomickým uspořádáním a postavením v kontextu širších ekonomických struktur. Dále se zaměřuje na způsoby řízení a rozhodování v rámci DIY skateboardingové komunity a obecné motivace jednotlivců zapojovat se do takových aktivit. Teoretická část se zabývá konceptem ekonomických struktur a sociální a politické spravedlnosti podle Erika O Wrighta. cze
dc.format 34 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject DIY cze
dc.subject skateboarding cze
dc.subject reálné utopie cze
dc.subject ekonomické struktury cze
dc.subject Wright, Erik O. cze
dc.subject DIY eng
dc.subject skateboarding eng
dc.subject real utopias eng
dc.subject economic structures eng
dc.title DIY skateboarding jako alternativa cze
dc.title.alternative DIY skateboarding as an alternative eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šavelková, Lívia
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated This thesis deals with DIY skateboarding subculture, its economical system and its status in context of broader economic structures. Focuses on ways of leading and making desicions within DIY skateboarding community and generally motivations od lindividuals participate on these activities. Theoretical part deals with concept of econimic structures and social and political justice according Erik O. Wright. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34934
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 27633
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account