Landscape and Englishness in British Early Twentieth Century Literature

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav
dc.contributor.author Kujal, Stanislav
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:22:52Z
dc.date.available 2016-09-02T04:22:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65448
dc.description.abstract This thesis is concerned with the depicton of the rural landscape in several selected travelogues from early twentieth century British literature, namely by W. H. Hudson, H. V. Morton and. Edward Thomas. The interwar period in Great Britain is specific for its emphasizing of the concept of Englishness and its interest in the English rural landscape. In the theoretical chapters the thesis strives to provide theoretical background concerning the terms landscape and Englishness and the relationship between them. The analytical part analyzes the texts from the viewpoints discussed in the theoretical part. The conclusion summarizes the results. eng
dc.format 77 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject angličanství cze
dc.subject krajina cze
dc.subject cestování cze
dc.subject pastorála cze
dc.subject útěkářství cze
dc.subject nostalgie cze
dc.subject Anglie cze
dc.subject Enghlishness eng
dc.subject landscape eng
dc.subject travel eng
dc.subject pastoral eng
dc.subject escapism eng
dc.subject nostalgia eng
dc.subject England eng
dc.title Landscape and Englishness in British Early Twentieth Century Literature eng
dc.title.alternative Krajina a angličanství v britské literatuře z počátku 20. století cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Roebuck, Olga
dc.date.accepted 2016-08-31
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá zobrazováním venkovské krajiny v několika vybraných cestopisech z první poloviny dvacátého století z britské literatury. Konkrétně byla vybrána díla W. H. Hudsona, H. V. Mortona a Edwarda Thomase. Britské meziválečné období je specifické svým zdůrazňováním konceptu angličanství a svým zájmem o anglickou venkovskou krajinu. V teoretických kapitolách jsou položena teoretická východiska týkající se termínů krajiny a angličanství a také jejich vzájemného vztahu. V analytické části práce jsou texty analyzovány pomocí východisek, jež byla diskutována v teoretické části. Práce je zakončena kapitolou shrnující zjištění. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35322
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 29071
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account