Vnímání štíhlosti a nadváhy u žen a mužů v první polovině 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena
dc.contributor.author Koutná, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:22:20Z
dc.date.available 2016-09-02T04:22:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65424
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je představit vnímání štíhlosti a nadváhy u žen a mužů, a to jak z pohledu samotných mužů a žen, tak ze strany lékařů, přičemž největší apel je kladen na první polovinu 20. století. Právě ve zmiňovaném období docházelo k velkým změnám ve společnosti, jež vyplývaly z předchozího vývoje ve století devatenáctém. Svou roli v tomto zlomovém dění sehrála nejen průmyslová revoluce, ale také rozvoj přírodních i aplikovaných věd a v neposlední řadě též proměna životního stylu běžných lidí a estetického cítění, podmíněná tokem informací jak z odborného světa lékařů, tak čím dál větším zasahováním laiků i obchodníků do problematiky metabolických procesů lidského těla. Zohledněny přitom byly i nové faktory jako rodící se vzory krásy a velký apel na udržení vlastního zdraví, nechybí proto rovněž představení metod a návodů, kterými se měli lidé řídit, aby dosáhli nastoleného tělesného ideálu. Práce nabízí náhled do dané problematiky především na základě podrobného výzkumu dobového tisku, ale neopomíjí ani další prameny. cze
dc.format 202 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject nadváha cze
dc.subject štíhlost cze
dc.subject otylost cze
dc.subject obezita cze
dc.subject hubenost cze
dc.subject diety cze
dc.subject lékařství cze
dc.subject muži cze
dc.subject ženy cze
dc.subject sport cze
dc.subject cvičení cze
dc.subject tělo cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject zdraví cze
dc.subject krása cze
dc.subject overweight eng
dc.subject slimness eng
dc.subject obesity eng
dc.subject thinness eng
dc.subject diets eng
dc.subject medicine eng
dc.subject men eng
dc.subject women eng
dc.subject sport eng
dc.subject exercise eng
dc.subject body eng
dc.subject 20th century eng
dc.subject health eng
dc.subject beauty eng
dc.title Vnímání štíhlosti a nadváhy u žen a mužů v první polovině 20. století cze
dc.title.alternative Reflection of the Thin and Overweight Women and Men in the First Half of the 20th Century eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lacinová Najmanová, Veronika
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to introduce the perception of thinness and overweight men and women from the perspective of the men and women and from doctors. The biggest appeal is given to the first half of 20th century. In the mentioned period there were great changes in society. It was resulted from previous developments in the nineteenth century. A major role in this action played the industrial revolution, the development of natural and applied sciences, the change in lifestyle of ordinary people and in the aesthetic sensibility. It was caused by influx of information from the medical community and the ever-greater intrusion of the laymen and traders into the issue of metabolic processes of the human body. The text describes the discovery of new factors such as ideals of beauty and great appeal to care for human health. There are introduced methods and tips which should people manage to achieve this ideal. Thesis offers an insight into the topic of thinness and overweight based on detailed research contemporary press and other sources. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34936
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 31564
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account