Beletristická produkce nakladatelství DharmaGaia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří
dc.contributor.author Kučerová, Ludmila
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:27Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65386
dc.description.abstract Tato práce pojednává o nakladatelství DharmaGaia, jeho vzniku, vývoji a chodu. Soustředí se především na zmapování titulů beletrie a jejich tematické rozdělení, popisuje však i celkové zaměření nakladatelství. Práce dále informuje o edičních řadách a okruhu lidí, kteří se pravidelně podílejí na vzniku knih vydávaných pod hlavičkou nakladatelství DharmaGaia. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject beletrie cze
dc.subject DharmaGaia cze
dc.subject literární kultura cze
dc.subject nakladatelství cze
dc.subject fiction eng
dc.subject DharmaGaia eng
dc.subject literary culture eng
dc.subject publisher eng
dc.title Beletristická produkce nakladatelství DharmaGaia cze
dc.title.alternative Books of Fiction in DharmaGaia Book Production eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pató, Marta
dc.date.accepted 2016-08-25
dc.description.abstract-translated This thesis deals with DharmaGaia publishing house, its establishment, development and working. It focuses on making a list of fiction and its thematic classification, as well as it describes a general specialization of the publishing house. The thesis also inform about sets of editions and a band of people, who regulary participate the process of formation of books published by DharmaGaia. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34963
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29803
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account