Internetová Dobrá adresa a literatura v nových médiích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří
dc.contributor.author Daňhová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:25Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:25Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65382
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je představit internetový časopis Dobrá adresa. Práce se zaměřuje na popis okolností vzniku, fungování redakce a ekonomické podmínky provozování tohoto periodika. Důležitá je i analýza žánrové a tematické struktury a zmapování čtenářského ohlasu. Práce informuje nejen o samotné Dobré adrese, ale i o prostředí nových médií, ve kterém se tento časopis vyskytuje, včetně definování základních pojmů. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Dobrá adresa cze
dc.subject média cze
dc.subject nová média cze
dc.subject internetová publicistika cze
dc.subject Dobrá adresa eng
dc.subject media eng
dc.subject new media eng
dc.subject Internet journalism eng
dc.title Internetová Dobrá adresa a literatura v nových médiích cze
dc.title.alternative Online Magazine Dobrá adresa and Literature in New Media eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Malý, Radek
dc.date.accepted 2016-08-25
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor's thesis is to introduce online magazine Dobrá adresa. The thesis focuses on description of founding the magazine, functioning of editorial office and economic conditions of running this periodical. An analysis of genre and thematic structure is also importnt for the work, as well as mapping of reader's reception. The thesis not only informs about the magazine itself, it also introduces the environment of new media, in which the magazine is set, and defines basic temrs of this matter eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34964
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29796
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account