Detektivní romány Borise Akunina v českých překladech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kouba, Miroslav
dc.contributor.author Klírová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:23Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:23Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65379
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám analýzou detektivních románů Borise Akunina v českých překladech. V úvodu práce shrnuji obecnou charakteristiku a stručné dějiny detektivního žánru a populární detektivní literatury. Dále ve své práci zkoumám tradiční prvky detektivního žánru, kterými Boris Akunin ve své tvorbě navazuje na klasickou historickou detektivní tvorbu a inovativní prvky postmodernismu, kterými se Boris Akunin z tradiční tvorby vymyká. Tato práce také poskytuje komplexní náhled na jednotlivé romány z edice Dobrodružství Erasta Fandorina, u kterých zdůrazňuje prvky postmodernismu, jimiž Akunin, jako autor, vyčnívá nad tradiční linií ruské populární literatury a detektivní literatury celkově. Ve druhé části se práce zabývá analýzou literárních symbolů a postmodernistických jazykových her v díle Borise Akunina. V závěru se práce věnuje přiřazení Akuninovy tvorby do kategorie literatury umělecké, či populární, tedy dle rozdělení na vysokou, či nízkou literaturu. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Akunin, Boris cze
dc.subject detektivní romány cze
dc.subject populární literatura cze
dc.subject literární symboly cze
dc.subject analýza postmodernistických prvků cze
dc.subject česká recepce cze
dc.subject ruská detektivní tvorba cze
dc.subject jazykové hry cze
dc.subject vysoká a nízká literatura cze
dc.subject Akunin, Boris eng
dc.subject detective novels eng
dc.subject popular literature eng
dc.subject literature symbols eng
dc.subject postmodernism eng
dc.subject czech reception eng
dc.subject language games eng
dc.title Detektivní romány Borise Akunina v českých překladech cze
dc.title.alternative Detective Novels of Boris Akunin in Czech Translations eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín
dc.date.accepted 2016-08-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on analysis of detective novels by Boris Akunin in czech translations. The introduction is summary of general characteristic and brief history of detective genre. Thesis is also focused on contexts of formation and evolution of popular literature, with focusing on detective genre. Thesis also focused on traditional elements of detective genre, which makes Boris Akunin continuous on classic British and American detective creation. Thesis also tender complex preview on individual novels od edition named Adventures of Erast Fandorin, in which emphasize elements of postmodernism, which makes russian popular literature tradition . In second part is this bachelor thesis focused on analysis of those detective novels, and analysing literature symbols and postmodernistic language games in work of Boris Akunin. In conclusion is bachelor thesis focused on categorised of Akunins creation into category of literature as art, or popular literture, even as categorised on high literature and low literature. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia: Historicko-literární cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34972
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26790
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account