Existenciální pojetí svobody ve filosofii J.-P. Sartra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horák, Petr
dc.contributor.author Kiššová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:13Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65373
dc.description.abstract Diplomová práce objasní termín svobody v díle Jean-Paul Sartra. Svoboda bude charakterizována v ontologickém původu, společenské oblasti a v aktivní sféře jednání. Cílem práce je přinést ucelený obraz existenciální svobody a poukázat na její morální přesah. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject svoboda cze
dc.subject společnost cze
dc.subject jednání cze
dc.subject morálka cze
dc.subject freedom eng
dc.subject society eng
dc.subject action eng
dc.subject morality eng
dc.title Existenciální pojetí svobody ve filosofii J.-P. Sartra cze
dc.title.alternative Existentialist Concept of Freedom by J.-P. Sartre eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Grygar, Filip
dc.date.accepted 2016-08-26
dc.description.abstract-translated The thesis will explain the notion of freedom in the works of Jean-Paul Sartre. Freedom will be characterized in its ontological origins, in social contexts and in the active sphere of behavior. The aim of the thesis is to give a comprehensive image of existential freedom and to show its moral extensions. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35010
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 30352
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account