Pojetí lásky v Platónovu dialogu Faidros

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hejduk, Tomáš
dc.contributor.author Kubelková, Helena
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:21:02Z
dc.date.available 2016-09-02T04:21:02Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65364
dc.description.abstract Bakalářská práce "Pojetí lásky v Platónovu dialogu Faidros" pojednává o problematice eróta. Popisuje jeho projevy a snaží se charakterizovat jeho podstatu. Z počátku se věnuje objasnění a vzniku pojmu erós, dále pak ukazuje Platónovo chápání lásky. Hlavní část práce se však zabývá rozebráním samotného dialogu Faidros a nastíněním tří zásadních řečí, které nám mají zprvu ukázat škodlivost eróta a následně jeho prospěšnost. Platón zde skrze rozhovor mezi Faidrem a Sókratem ukazuje jaký má erós vliv na duši a že touha nemusí vždy znamenat pouze erotický záměr, ale také touhu po něčem "božském". cze
dc.format 31 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Erós cze
dc.subject Platón cze
dc.subject Sókrates cze
dc.subject Faidros cze
dc.subject dialog cze
dc.subject láska cze
dc.subject duše cze
dc.subject krása cze
dc.subject šílení cze
dc.subject mania cze
dc.subject Eros eng
dc.subject Plato eng
dc.subject Socrates eng
dc.subject Phaedrus eng
dc.subject dialogue eng
dc.subject love eng
dc.subject soul eng
dc.subject mania eng
dc.title Pojetí lásky v Platónovu dialogu Faidros cze
dc.title.alternative Concept of love in Plato's dialogue Faidros eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Prázný, Aleš
dc.date.accepted 2016-08-30
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "The conception of love in Plato's dialogue Phaedrus" is dealing with an intersection of Eros. This work describes his acts and deeds and try to characterize his essential identity. The beginning is devoted to describe and identify the origin of the term of Eros, furthermore he demonstrates the Plato's view of love. But the main part of his vision is dedicated to the actual dialogue of Phaedrus and outlining three major speeches, that serves us harmfulness of Eros from the very first time and subsequently even his efficiency. In the dialogue between Phaedrus and Socrates, Plato gives us the way of explaining how Eros affects the soul and that the desire doesn't need to lead only to some erotic images but also to something divine. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D34998
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 28260
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account