Pyrazolové antagonisty kanabinoidních receptorů pro terapii obezity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr
dc.contributor.author Jiřičková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:51Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65356
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá pyrazolovými antagonisty kanabinoidních receptorů pro terapii obezity. V úvodu práce je proveden základní popis vzniku obezity, závažných nemocí spojených s obezitou a nakonec její možné léčby. Další část práce je zaměřená na popis sloučenin, které působí jako antagonisté na kanabinoidní receptory CB1 a CB2 a byly vybrány jako potenciální léky proti obezitě. Předmětem experimentální části je příprava esterů pyrazol-3-karboxylové kyseliny. Metoda pro jejich syntézu byla vylepšena oproti metodě stávající. Připravené sloučeniny jsou prekurzory pro potenciální antagonisty kanabinoidních receptorů. Byly charakterizovány NMR spektroskopií, hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením a elementární analýzou. cze
dc.format 59 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject obezita cze
dc.subject CB1 a CB2 receptory cze
dc.subject pyrazol cze
dc.subject diazoniové soli cze
dc.subject rimonabant cze
dc.subject obesity eng
dc.subject CB1 and CB2 receptors eng
dc.subject pyrazole eng
dc.subject diazonium salts eng
dc.subject rimonabant eng
dc.title Pyrazolové antagonisty kanabinoidních receptorů pro terapii obezity cze
dc.title.alternative Pyrazole antagonists of cannabinoid receptors in the therapy of obesity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with pyrazole antagonists of cannabinoid receptors and their application for the treatment of obesity. The thesis gives a basic description of the emergence of obesity, a description of serious diseases linked to obesity as well as a description of possible treatments of obesity. The following part deals with a description of compounds which act as CB1 and CB2 cannabinoid receptor antagonists and which were selected as potential drugs for the treatment of obesity. Experimental part describes an improved methodology for the synthesis of esters of pyrazol-3-carboxylic acid. The compounds prepared are precursors for potential antagonists of cannabinoid receptors. They characterization was done by means of NMR spectroscopy, high resolution mass spektrometry and elemental analyses. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35277 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30320
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account