Vliv disolučního media na uvolňování léčiva z hydrofilních matricových tablet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komersová, Alena
dc.contributor.author Němcová, Andrea
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:50Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65353
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je literární rešerší na téma "Vliv disolučního média na uvolňování léčiva z hydrofilních matricových tablet". Práce je zaměřena na řízené uvolňování léčiva z pevných lékových forem, zejména z matricových tablet. Matricové tablety patří mezi nejběžněji používané systémy s řízeným uvolňováním účinné látky. V práci jsou popsány jednotlivé typy matricových tablet, pozornost je zaměřena zejména na hydrofilní matricové tablety, které jsou předmětem této práce. Diskutovány jsou excipienty používané při výrobě matricových tablet, dále pak disoluční studie, vliv pH a složení disolučních médií na uvolňování účinné látky. Rozebrány jsou rovněž faktory ovlivňující uvolňování léčiv z hydrofilních matric. cze
dc.format 48 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject matricové tablety cze
dc.subject řízené uvolňování cze
dc.subject disoluční studie cze
dc.subject hypromelosa cze
dc.subject matrix tablets eng
dc.subject controlled release eng
dc.subject dissolution study eng
dc.subject hypromelosy eng
dc.title Vliv disolučního media na uvolňování léčiva z hydrofilních matricových tablet cze
dc.title.alternative Effect of the dissolution media on drug release from hydrophilic matrix tablets eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is discussing topic "Effect of dissolution medium on drug release from the hydrophilic matrix tablets". The work is focused on controlled drug release from dosage forms, particularly from matrix tablets which belong among the most commonly used controlled release systems with controlled drug release. In thesis are described types of matrix tablets and the attention is focused on the hydrophilic matrix tablets which is also the main subjekt. In this work are discussed the excipients used in the manufacture of matrix tablets, then the dissolution study, the influence of pH and composition of dissolution media on the drug release. There are also discussed the factors that affect drug release from hydrophilic matrix tablets. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35289
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30288
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account