Polymery používané pro přípravu pevných lékových forem s prodlouženým uvolňováním léčiva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komersová, Alena
dc.contributor.author Medunová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:49Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65352
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je literární rešerší na téma "Polymery používané pro přípravu pevných lékových forem s prodlouženým uvolňováním léčiva". Práce je zaměřená na přehled polymerů používaných v léčivech s řízeným uvolňováním, přehled polymerů v matricových tabletách a mechanismus uvolňování léčiv s řízeným uvolňováním. Podrobně jsou zde popsány nejčastěji používané polymery, pomocné látky, mechanismy uvolňování. Pozornost je věnována zejména hydrofilním matricovým tabletám na bázi hypromelózy a mechanismu uvolňování účinné látky z tohoto typu tablet. cze
dc.format 52 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject léčiva s řízeným uvolňováním cze
dc.subject polymer cze
dc.subject hypromelóza cze
dc.subject mechanismus cze
dc.subject controlled drug release eng
dc.subject polymers eng
dc.subject hypromellose cze
dc.subject mechnism eng
dc.title Polymery používané pro přípravu pevných lékových forem s prodlouženým uvolňováním léčiva cze
dc.title.alternative The polymers used for the preparation of solid dosage forms with sustained drug release eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is literature review on topic "The polymers used for the preparation of solid dosage forms with sustained release drug." The work is focused on the overview of the polymers used in drugs with controlled release, overview polymers in matrix tablets and mechanism of release of the controlled drug release drug. The most commonly used polymers, excipients, release mechanisms are described in detail. Attention is paid to hydrophilic matrix tablets based on hypromellose and mechanism of drug release from this type of tablet. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35300 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30287
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account