Speciální nátěrové hmoty s fotokatalytickými a antimikrobiálními účinky využívané v medicinálním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Grézlová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:45Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65345
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím nátěrových hmot s fotokatalytickými a antimikrobiálními účinky. Tyto účinky jsou dosahovány pomocí speciálních pigmentů, které jsou jednou ze složek nátěrových hmot. Z tohoto důvodu je lze využít také v medicíně, kde hrají významnou roli v boji proti různým mikroorganismům. Práce je v první části věnovaná fotokatalýze a jejímu využití. Dále popisuje dvě sloučeniny s ní úzce spjaté a to oxid titaničitý a oxid zinečnatý. V závěru práce je pak popsáno využití nátěrových hmot v medicíně. cze
dc.format 39 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject fotokatalýza cze
dc.subject photocatalysis eng
dc.subject nátěrové hmoty cze
dc.subject medicína cze
dc.subject oxid titaničitý cze
dc.subject oxid zinečnatý cze
dc.subject paints eng
dc.subject medicine eng
dc.subject titanium dioxide eng
dc.subject zinc oxide eng
dc.title Speciální nátěrové hmoty s fotokatalytickými a antimikrobiálními účinky využívané v medicinálním prostředí cze
dc.title.alternative Special coatings with photocatalytic and antimicrobial properties used in medicinally environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the usage of coating materials with photocatalytic and antimicrobial effects. Those effects are achieved thanks to special pigments, which are one of the components of the coating materials. Because of this reason they can also be used in medicine, where they have a significant role in fighting various microorganisms. First part of this thesis is devoted to photocatalysis and its usage. Thesis also describes two compounds closely associated with photocatalysis - titanium dioxide and zinc oxide. In the end of the thesis, there is described the usage of coating materials in medicine. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35280 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30278
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account