Stannyleny jako "Frustrované Lewisovské páry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman
dc.contributor.author Raisová, Jitka
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:40Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65337
dc.description.abstract V rámci této bakalářské práce byla vypracována rešerše na téma Frustrované Lewisovské páry. Z literární rešerše bylo zjištěno, že frustrované Lewisovské páry jsou sloučeniny skládající se s Lewisovské báze a Lewisovské kyseliny, které jsou schopné aktivovat malé molekuly jako např. H2, CO2, CO aj., čehož se využívá při redukcích různých substrátů. Dále bylo zjištěno, že již existuje velké množství kombinací FLP včetně těch na bázi Sn, kde cín vystupuje jako Lewisovská kyselina. V experimentální části byly připraveny vhodné nové organocínaté sloučeniny. Následně byly studovány hydroborační reakce vhodné sloučeniny obsahující násobnou vazbu. cze
dc.format 47 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject frustrované lewisovské páry cze
dc.subject stannylen cze
dc.subject katalyzovaná redukce cze
dc.subject hydroborace cze
dc.subject frustrated Lewis pairs eng
dc.subject stannylenes eng
dc.subject catalyzed reduction eng
dc.subject hydroboration eng
dc.title Stannyleny jako "Frustrované Lewisovské páry cze
dc.title.alternative Stannylenes as FLP eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated As a part of this Bachelor´s thesis was written out a literature review on the theme of Frustrated Lewis pairs. The literature review revealed that frustrated Lewis pairs are compounds consisting of a Lewis acid and a base, which are capable of activating small molecules, such as H2, CO2, CO and others, which is used in the reduction of various substrates. Furthermore, it was found that there are a large number of combinations FLP including those based on tin, wherein tin acts as a Lewis acid. In the experimental part has been prepared a new suitable organic tin compounds. Subsequently the hydroboration reaction of the suitable compound containing the multiple bonds has studied. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35286 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30220
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account