N,N-chelatované komplexy prvků 14. skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jambor, Roman
dc.contributor.author Maňáková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:40Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65336
dc.description.abstract V rámci této bakalářské práce byla vypracována literární rešerše na téma katalyzované hydrostanylační reakce. Z literární rešerše vyplývá, že dochází k redukci násobných vazeb za přítomnosti katalyzátorů komplexů přechodných kovů. V experimentální části byly připraveny vhodné ligandy pro tyto reakce a nové chelatované komplexy s monoorgano a diorgano cíničitými sloučeninami. Následně byla studována nekatalyzovaná redukce iminové funkční skupiny v těchto sloučeninách. cze
dc.format 43 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject hydrostanylační reakce cze
dc.subject regioselektivita cze
dc.subject katalýza cze
dc.subject Hydrostannylation reaction eng
dc.subject regioselectivity eng
dc.subject catalysis eng
dc.title N,N-chelatované komplexy prvků 14. skupiny cze
dc.title.alternative N,N-chelated complexes of 14. group elements eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated As a part of this Bachelor´s work was written out a literature review on the theme of metal-catalyzed hydrostannations. The literature review revealed that multiples bonds undergo reductions at the presence of catalyst based on transition metals. In the experimental part, new ligands and chelated diorgano- and monoorganotin compounds were prepared. Afterwards non-catalyzed reduction of imine fiction group in these compounds has been studied. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35292
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30219
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account