Intramolekulární hydroborační reakce u C,N- a N,N-chelatovaných boranů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostál, Libor
dc.contributor.author Drábková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:39Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65334
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem hydroboračních reakcí, které se široce využívají v organické syntéze. Je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Rešeršní práce popisuje a zobrazuje dosud známé hydroborace C=N dvojných vazeb organických sloučenin. Experimentální část se zabývá přípravou a reaktivitou C,N a N,N-chelatovaných chloroboranů s cílem přípravy odpovídajících boranů případně azaborolů. cze
dc.format 31 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Organokovové sloučeniny cze
dc.subject elektrofilní adice cze
dc.subject hydroborace cze
dc.subject C,N-chelatované borany cze
dc.subject N,N-chelatované borany cze
dc.subject bor cze
dc.subject Organometallic compounds eng
dc.subject electrophilic addition eng
dc.subject hydroboration eng
dc.subject C,N-chelated boranes eng
dc.subject boron eng
dc.title Intramolekulární hydroborační reakce u C,N- a N,N-chelatovaných boranů cze
dc.title.alternative Intramolecular hydroboration among the C,N- and N,N-chelated boranes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-19
dc.description.abstract-translated The work deals especially with the description of hydroboration reactions, which are widely used in organic synthesis. It is divided into theoretical and experimental part. The theoretical part describes and displays until known hydroborations of C=N double bonds in various organic compounds. Experimental part describes the preparation and reactivity of C,N and N,N-chelated chloroboranes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35306 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 30160
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account