Identifikace volných radikálů v oxyceluóze EPR spektroskopií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Jaromír
dc.contributor.author Čapská, Nikola
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:38Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65333
dc.description.abstract Oxycelulóza je biokompatibilní polymer tvořený z beta-D-glukopyranósových jednotek a vzniká oxidací celulózy různými činidly za různých podmínek. Nejvýznamnějšími vlastnostmi oxycelulózy jsou biologická odbouratelnost a vstřebatelnost, kdy je po určité době organismem zcela resorbovatelná. Díky těmto vlastnostem se nejvíce používá ve zdravotnictví jako hemostatikum k zástavě krvácení. Materiál je před použitím sterilizován nejčastěji gama - zářením, což může způsobit vznik volných radikálů v materiálu. Přítomnost a koncentrace volných radikálů v jednotlivých vzorcích oxycelulózy byla zjišťována pomocí elektronové paramagnetické rezonance. cze
dc.format 47 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject oxycelulóza cze
dc.subject volné radikály cze
dc.subject hemostatikum cze
dc.subject EPR spektroskopie cze
dc.subject oxycellulose eng
dc.subject free radicals eng
dc.subject hemostatic eng
dc.subject EPR spectroscopy eng
dc.title Identifikace volných radikálů v oxyceluóze EPR spektroskopií cze
dc.title.alternative Identification of free radicals in oxycellulose by EPR spectroscopy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated Oxycellulose is biocompatible polymer and is formed from beta-D-glucopyranose units and produced by the oxidation of cellulose with different agents in different conditions. The most important features of oxycellulose are biodegradability and absorbability, when after some time the organism completely resorbable. Thanks to these properties, mostly used in health care as a hemostatic agent to stop bleeding. The material is sterilized before use most often gama - radiation, which may cause the formation of free radicals in the material. The presence and concentration of free radicals in the various formulas of oxycellulose was determined using electron paramagnetic resonance. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35307
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 29419
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account