Stanovení rozpustnosti verapamil hydrochloridu ve vodných roztocích v závislosti na teplotě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lochař, Václav
dc.contributor.author Matzick, Kevin
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:37Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65331
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je studium teplotní závislosti rozpustnosti verapamil hydrochloridu pro vodné roztoky lišící se pH a iontovou silou (voda, roztok o pH 1,2 simulující žaludeční šťávy a octanový pufr o pH 4,5). Teoretická část pohlíží na rozpustnost z různých aspektů a zabývá se experimentálním stanovením rozpustnosti léčivých látek. Předmětem experimentální části je srovnání dvou metod, pomocí kterých byla měřena rozpustnost verapamil hydrochloridu v rozmezí teplot 25-40°C. Dále byl studován vliv iontů na rozpustnost dané látky. Získaná data byla statisticky zpracována. cze
dc.format 37 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Determination of the solubility of verapamil hydrochloroide in aqueous solutions depending on temperature cze
dc.subject verapamil hydrochloride eng
dc.subject solubility eng
dc.subject ionic strength eng
dc.title Stanovení rozpustnosti verapamil hydrochloridu ve vodných roztocích v závislosti na teplotě cze
dc.title.alternative Determination of verapamil hydrochloride solubility in aqueous solutions depending on temperature eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is study of verapamil hydrochloride´s solubility depending on temperature in various aqueous solutions of different pH values and ionic strength (water solution, pH 1,2 solution simulating gastric juice and pH 4,5 acetic buffer). Theory of this work focuses on solubility from different aspects and also deals with experimental determination of drugs solubility. The subject of the experimental part is comparison of two measuring solubility methods in the temperature range from 25 to 40°C. Then was also studied the influence of ions on the drug´s solubility. Obtained data were statistically processed. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35301 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 27419
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account