Bílé pigmenty pro aplikace v polymerních a medicinálních materiálech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Andréa
dc.contributor.author Valchová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:37Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-07-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65330
dc.description.abstract SOUHRN Tato bakalářská práce pojednává především o bílých pigmentech a pro ucelení pohledu na anorganické pigmenty i o významných barevných pigmentech. V první části je práce věnována historickému vývoji a užívání pigmentů. Další část je věnována vlastnostem pigmentů. Zde jsou popsané fyzikálně-optické vlastnosti (krycí schopnost, velikost a tvar částic a index lomu). Dále jsou zde popsané chemické vlastnosti. Text také obsahuje informace o toxicitě pigmentů. Třetí část je věnována vlastnostem pigmentů, které jsou rozděleny podle barev. Zde jsou uvedeny způsoby získávání a výroby, chemické složení a užívání jednotlivých pigmentů. Následně jsou v textu uvedeny chemické vlastnosti, jako odolnost vůči kyselinám a zásadám, světlostálost a krycí schopnost. Celkem bylo analyzováno 6 bílých pigmentů, pro každý pigment bylo zvoleno 5 OKP (mino TiO2 P25). Pro přípravu nátěrových hmot byla použita alkydová pryskyřice. Na nátěrových hmotách byly testovány fyzikálně-mechanické zkoušky a zrychlené korozní zkoušky. cze
dc.format 79 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bílé pigmenty cze
dc.subject barevné pigmenty cze
dc.subject minerální pigmenty cze
dc.subject antikorozní účinky cze
dc.subject white pigments cze
dc.subject color pigments eng
dc.subject mineral pigments eng
dc.subject corrosion effects eng
dc.title Bílé pigmenty pro aplikace v polymerních a medicinálních materiálech cze
dc.title.alternative White Pigments for Applications in Polymeric and Medical Materials eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated SUMMARY This bachelor thesis deals primarily with white pigments and for comprehensive view on the inorganic pigments as well as prominent color pigments. In first part of this thesis is text focus on the historical development and use of pigments. Another section is devoted to characteristic of the pigments. Here are described physical-optical properties (opacity, size and shape of particles and a refractive index). Hereafter described herein are chemical properties. The text also contains information on the toxicity of pigments. The third part is devoted to characteristics of the pigments, which are divided by color. There are ways of obtaining and production, chemical composition and use. Subsequently, in the text are listed the chemical properties, such as resistance to acids and alkalis, lightfastness and opacity. Total were analyzed 6 pigments for each pigment was chosen 5 OKP (except TiO2 P25). To prepare the paint was applied alkyd resin. On the paints were tested physical and mechanical tests and accelerated corrosion tests. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35295 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 27418
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account