Tripodální molekuly na bázi imidazolu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip
dc.contributor.author Nečasová, Eliška
dc.date.accessioned 2016-09-02T04:20:33Z
dc.date.available 2016-09-02T04:20:33Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65325
dc.description.abstract Byla provedena literární rešerše zaměřená na přípravu a využití imidazolu jako centrální heteroaromatické jednotky trojramenných push-pull chromoforů. Byla navržena a experimentálně ověřena strategie syntézy vedoucí k přípravě tripodálních derivátů imidazolu. Tímto způsobem byly připraveny tři deriváty. Struktura a čistota připravených sloučenin i meziproduktů byla potvrzena pomocí EI-MS, HR-MALDI-MS, 1H- a13C-NMR spekter. Pomocí UV/Vis absorpčních spekter byly studovány základní optické vlastnosti cílových sloučenin. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject imidazol cze
dc.subject p-systém cze
dc.subject imidazole eng
dc.subject push-pull cze
dc.subject chromofor cze
dc.subject tripodal eng
dc.subject tripodální cze
dc.title Tripodální molekuly na bázi imidazolu cze
dc.title.alternative Imidazole Based Tripodal Molecules eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated A literature search, focusing on the synthesis and applications of the imidazole as a central heteroaromatic unit in tripodal push-pull chromophores, has been carried out. Reaction pathway leading to imidazole tripodal derivatives was proposed and experimentally verified. In this way, three derivatives were prepared. The molecular structure and purity of target molecules as well as intermediates were verified by EI-MS, HR-MALDI-MS, 1H- and 13C NMR spectra. Fundamental optical properties of target compounds were studied by UV/Vis absorption spectroscopy. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35290 cze
dc.thesis.degree-program Farmakochemie a medicinální materiály cze
dc.identifier.stag 26962
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account