Reštaurovanie súboru maliarskych umeleckých diel na papieri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef
dc.contributor.author Fecskeová, Alena
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:49Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65254
dc.description.abstract Praktická časť bakalárskej práce sa zaoberá reštaurovaním súboru umeleckých diel na papierovej podložke. Ide o obrazy prevedené rôznymi technikami, ktorých miera poškodenia si vyžadovala rôznorodý stupeň reštaurátorského alebo konzervačného zaistenia. Súbor diel predstavuje širokú škálu problémov a umeleckých techník, s ktorými sa reštaurátor papiera môže stretnúť v bežnej praxi. Teoretická časť bakalárskej práce nadväzuje na reštaurovanie jedného z objektov, konkrétne "Portrétu ženy od Bohumily Doleželovej. Stručne predstavuje jej život a predovšetkým prezentuje jej umeleckú tvorbu zameranú na rómsku tematiku. Súčasťou teoretickej práce je aj porovnanie reštaurovanej maľby s inými Doleželovej dielami. slo
dc.format 183 s.
dc.language.iso slo
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Míla Doleželová slo
dc.subject reštaurovanie slo
dc.subject súbor umeleckých diel slo
dc.subject akvarel slo
dc.subject olejomaľba slo
dc.subject pastel slo
dc.subject ceruzková kresba cze
dc.subject restoration eng
dc.subject collection of paintings eng
dc.subject aquarelle eng
dc.subject oil painting eng
dc.subject pastel eng
dc.subject drawing eng
dc.title Reštaurovanie súboru maliarskych umeleckých diel na papieri slo
dc.title.alternative Restoration of Collection of Paintings on Paper eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudová, Michaela
dc.date.accepted 2016-06-10
dc.description.abstract-translated Practical part of Bachelor thesis deals with restoration of complex of works of arts on paper. Different art techniques were used in these paintings, whose grade of degradation varies and therefore they needed different restoration or conservation handling. The collection of works of art on paper introduces a variety of problems and art techniques found in conservator's daily routine. Theoretical part of bachelor thesis refers to restoration of one of the objects, to be more specific to "Woman's portrait by Bohumila Doleželová. Thesis introduces shortly her life and especially her art aimed on gypsies. The second part of theoretical thesis compares restored painting to her other paintings. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35106
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31372
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account