Návrh organizace dopravy v terminálu veřejné linkové autobusové dopravy v Semilech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr
dc.contributor.author Radějová, Anna
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:24Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:24Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65240
dc.description.abstract Práce je zaměřena na autobusovou dopravu, respektive na návrh nového terminálu veřejné linkové autobusové dopravy v Semilech. V první části práce se nachází analýza současného autobusového nádraží v Semilech a vazeb na jeho okolí. V dalších částech práce jsou uvedeny možnosti dopravního řešení a v poslední části této práce jsou uvedeny varianty návrhů řešení s vyhodnocením a výběrem vhodné varianty. cze
dc.format 66 s., 22 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analýza cze
dc.subject autobusová doprava cze
dc.subject autobusové nádraží cze
dc.subject terminál cze
dc.subject analysis eng
dc.subject bus service eng
dc.subject bus station eng
dc.subject bus terminal eng
dc.title Návrh organizace dopravy v terminálu veřejné linkové autobusové dopravy v Semilech cze
dc.title.alternative Concept of traffic organization at public bus terminal in Semily eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on bus service, more precisely on the proposal of new public bus terminal in Semily. In the first part of this work, there is an analysis of the current bus station in Semily and its links to the surroundings. Next parts of the thesis contain the possibilities of transportation solutions, and the last part of this thesis contains proposals with evaluation and the selection of a suitable proposal. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34495
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31181
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account