Variantní řešení obratů vlaků s automatickým provozem ve stanici Depo Písnice na lince D pražského metra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drdla, Pavel
dc.contributor.author Nedoma, Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:20Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65232
dc.description.abstract Automatizace je v současnosti hlavním tématem napříč jednotlivými obory. Nejinak je tomu v souvislosti s dopravou. Práce se zabývá charakteristikou a následnou analýzou linky D pražského metra, která bude plně automatizovanou linkou. Jedním z úskalí je řešení obratu vlakových souprav v konečné stanici. Práce se proto zaměří na problematiku obratů souprav v pražském metru při běžném provozu na současných třech linkách a nastíní řešení pro budoucí linku D. cze
dc.format 79 s., 5 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject metro (podzemní dráha) cze
dc.subject linka D cze
dc.subject obraty vlakových souprav cze
dc.subject automatický provoz cze
dc.subject underground eng
dc.subject line D eng
dc.subject turnovers trains eng
dc.subject automatic operation eng
dc.title Variantní řešení obratů vlaků s automatickým provozem ve stanici Depo Písnice na lince D pražského metra cze
dc.title.alternative Alternative solutions turnovers trains with automatic operation of the station Depo Písnice line D Prague metro. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated Automation is currently the main theme across all disciplines. It is no different in terms of transport. The thesis deals with the characterization and subsequent analysis of the Prague metro line D, which will be a fully automated line. The solution of the trainsets turnover at the terminal station is one of the difficulties. The thesis will focus on the issue of the trainsets turnovers in the Prague metro during normal operation on the current three lines and it will outline a solution for the future line D. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34512
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30586
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account