Změna v organizaci parkování v oblasti BB Centra Praha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Bělinová, Tereza
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:16Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:16Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65226
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou parkování v oblasti BB Centra Praha. Autorka analyzuje současnou podobu parkovacích míst a ploch. Cílem práce jsou návrhy změn v organizaci parkování a dopravní dostupnosti. Jejich aplikace povede ke zkvalitnění statické části dopravy ve vymezené oblasti. Autorka předkládá konkrétní řešení stávající situace a jejich hodnocení. cze
dc.format 99 s., 61 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject BB centrum cze
dc.subject garáže cze
dc.subject individuální automobilová doprava cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject P+R cze
dc.subject parkovací dům cze
dc.subject parkování cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject zóna placeného stání cze
dc.subject BB Centre eng
dc.subject garages eng
dc.subject individual car transport eng
dc.subject public transport eng
dc.subject parking house eng
dc.subject parking eng
dc.subject parking eng
dc.subject paid parking zone eng
dc.title Změna v organizaci parkování v oblasti BB Centra Praha cze
dc.title.alternative Change the organization of parking in the area BB Centre Prague eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The work deals with the issue of parking in the BB Centrum in Prague. The author analyzes the current form of parking spaces and surfaces. The aim of the work are proposals for changes in the organization of parking and traffic availabilty. Their application will lead to the improvement of the static traffic in the designated area. The author presents concrete solutions to the current situation and their evaluation. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34528
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30546
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account