Optimalizace technologie zimní údržby v Šumperku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Kouřil, Patrik
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:54:10Z
dc.date.available 2016-08-02T10:54:10Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65215
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá technologií zimní údržby ve městě Šumperku. Na základě analýzy současného stavu zimní údržby, aktuálního Plánu zimní údržby města Šumperka a vozového parku je vypracována návrhová část práce. Cílem diplomové práce je předložit návrhy, které povedou ke zlepšení provádění zimní údržby v Šumperku. Návrhy se týkají změny pořadí důležitosti komunikace, obnovy vozového parku a řešení problému okružních jízd. cze
dc.format 71 s., 22 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mechanizační prostředky cze
dc.subject místní komunikace cze
dc.subject pořadí důležitosti cze
dc.subject trasy vozidel cze
dc.subject zimní údržba cze
dc.subject mechanizations eng
dc.subject local roads eng
dc.subject order of importance eng
dc.subject vehicle routes eng
dc.subject winter maintenance eng
dc.title Optimalizace technologie zimní údržby v Šumperku cze
dc.title.alternative The optimalization of technology of winter maintenance in a town Šumperk eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with technology of winter maintenance in a town Šumperk. Design part of the work is based on analysis of present status of winter maintenance organization and the Scheme of actual winter maintenance and the fleet of vehicles. The aim of diploma thesis is to present suggestions, which improve present technology of winter maintenance in Šumperk town. Suggestions are focused on changing of order of importance of roads, renewal of rolling stock and solution of vehicle routing problem. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34486
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 30414
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account