Analýza systému kombinované přepravy Ro-La

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Procházka, Matěj
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:48Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65189
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na systém doprovázené kombinované přepravy Ro-La, jeho popis a porovnání výhod a nevýhod s jinými systémy. Analyzuje současný stav systému a provoz jednotlivých linek v Evropě, včetně jejich specifikací. Dále popisuje současný stav infrastruktury v České republice a s tím související konkurenceschopnost systému na vybrané trase. cze
dc.format 52 s., 9 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kombinovaná přeprava cze
dc.subject doprovázená kombinovaná přeprava cze
dc.subject Ro-La cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject combined transport eng
dc.subject accompanied combined transport eng
dc.subject road transport eng
dc.subject rail transport eng
dc.title Analýza systému kombinované přepravy Ro-La cze
dc.title.alternative Analysis of combined transport system Ro-La eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on accompanied combined transport system Ro-La, its description and the advantages and disadvantages compared with other systems. This thesis also analyzes current state of the system and service of european lines, including their specifications. It describes current state of the infrastructure in the Czech Republic and related competitiveness of the system on a chosen route. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34459
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30496
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account