Provozování autobusové dopravy pro zájezdy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožová, Pavlína
dc.contributor.author Bruj, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:43Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:43Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65179
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá právními normami, které se vztahují na provozování mezinárodní autobusové dopravy, výběrem vhodného autobusu pro dálkovou dopravu a analýzu pracovního režimu osádky. Autor navrhne optimalizaci vedení trasy a kalkulaci nákladů modelové přepravy. cze
dc.format 59 s., 13 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject autobusová doprava cze
dc.subject modelová přeprava cze
dc.subject pracovní režim řidiče cze
dc.subject právní předpisy cze
dc.subject kalkulace nákladů cze
dc.subject bus transport eng
dc.subject model transport eng
dc.subject working mode of driver eng
dc.subject regulations eng
dc.subject calculation of cost eng
dc.title Provozování autobusové dopravy pro zájezdy cze
dc.title.alternative Operation international bus transport for tours eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is about legal regulation, that apply to the operation of international bus service, selection of suitable bus for long haul and analysis working mode of drivers. The autor suggest optimizing the routing of the tour and calculation cost of model transport. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34440
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30437
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account