Aplikace fleet managementu pro vybranou dopravní společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír
dc.contributor.author Koutník, Ondřej
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:53:37Z
dc.date.available 2016-08-02T10:53:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65169
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat možnostmi organizace vozového parku ve společnosti AUTO IN s.r.o. Pardubice. V první části práce bude analyzována společnost, zejména její vozový park a jeho současné procesy řízení. Tato část bude zahrnovat i právní prostředí provozování služebních vozidel a popsány budou i dostupné technologie na trhu používané pro správu vozového parku ve firmách. V další části budou navrženy možné změny procesů řízení a technologií při provozování vozového parku ve zmíněné společnosti s cílem zefektivnit řízení provozování vozidel a uplatnit tyto změny v interních směrnicích společnosti. Na závěr práce budou tyto změny zhodnoceny s ohledem na racionální a praktické uplatnění v provozu a bude zhodnocena úspora pro společnost. cze
dc.format 45 s., 3 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject dopravní telematika cze
dc.subject sledovací systém cze
dc.subject směrnice cze
dc.subject správa vozového parku cze
dc.subject car policy eng
dc.subject fleet management eng
dc.subject monitoring system eng
dc.subject transport telematics eng
dc.title Aplikace fleet managementu pro vybranou dopravní společnost cze
dc.title.alternative Application of fleet management for the chosen car company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-06-21
dc.description.abstract-translated The project is focused on possibilities of organization of a fleet in a car company AUTO IN s.r.o. Pardubice. In the first part the company will be analysed, especially its car fleet and controlling proceses of the fleet. Also important laws related to the fleet will be mentioned. Then will be described available technologies which are usually used in the fleet management. Possible changes in processes and used technologies will be proposed in the second part. Target of these changes is increase efficiency of the fleet management and change the internal car policy. Finally the changes and savings will be assessed with regard to practical use. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34429
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30322
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account