Posouzení vlivu elektrifikace trati Klatovy - Železná Ruda na jízdní doby a spotřebu energie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michálek, Tomáš
dc.contributor.author Šlapák, Jiří
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:39Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65129
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá porovnáním vybraných vlakových souprav z hlediska jejich spotřeby energie a jízdních dob na trati Klatovy - Železná Ruda a posuzuje vliv elektrifikace této trati. Práce obsahuje popis vyšetřovaného úseku trati. Jsou zde popsány jednotlivé vybrané vlakové soupravy z hlediska jejich trakčních parametrů. Je zvolena vhodná numerická metoda pro řešení jízdy vlaku, tedy řešení pohybové rovnice vlaku. Jsou vypočteny hodnoty měrných spotřeb energií a jízdních dob vybraných souprav při jízdě po dané trati. Tyto hodnoty jsou porovnány a s jejich pomocí je určen vliv elektrifikace trati. cze
dc.format 72 s., 16 s. příloh + 2 volně vložené přílohy
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject elektrifikace cze
dc.subject jízdní doba cze
dc.subject spotřeba energie cze
dc.subject trakční mechanika cze
dc.subject electrification eng
dc.subject travel time eng
dc.subject energy consumption eng
dc.subject traction mechanics eng
dc.title Posouzení vlivu elektrifikace trati Klatovy - Železná Ruda na jízdní doby a spotřebu energie cze
dc.title.alternative Assessment of the influence of electrification of the railway line Klatovy - Železná Ruda on travel time and energy consumption eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Zelenka, Jaromír
dc.date.accepted 2016-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with comparison of selected trainsets in terms their energy consumption and travel time on the railway line Klatovy - Železná Ruda and assesses the impact of the electrification of the railway line. The work contains description of investigated section of the railway line. There are described individual selected trainsets in terms their traction parameters. There is chosen suitable numerical method for solving ride of train thus solving the motion equation of train. There are calculated values of specific energy consumption and travel time of selected trainsets driven on the railway line. These values are compared and the impact of the electrification of the railway line is determined with their assistance. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Kolejová vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34100
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 30303
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account