Implementace bezpaletové technologie v podniku FrostFood a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pojkarová, Kateřina
dc.contributor.author Schafferová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:28Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65121
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na otázku zavedení bezpaletové technologie v podniku FrostFood a.s. Jedná se o nahrazení klasických dřevěných palet moderními podložkami zvanými SlipSheet. Stěžejní část práce tvoří kalkulace nákladů spojených se zavedením této technologie a z toho plynoucích úspor. Zabývá se též dopady na životní prostředí - zejména změnou produkce emisí CO2 a spotřebou dřeva, ze kterého se palety a SlipSheety vyrábí. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject palety cze
dc.subject SlipSheet cze
dc.subject pořizovací náklady cze
dc.subject přepravní náklady cze
dc.subject emise CO2 cze
dc.subject spotřeba dřeva cze
dc.subject pallets eng
dc.subject SlipSheet eng
dc.subject acquisition cost eng
dc.subject transportation cost eng
dc.subject CO2 emissions eng
dc.subject wood consumption eng
dc.title Implementace bezpaletové technologie v podniku FrostFood a.s. cze
dc.title.alternative Implementing non-pallet technologies in FrostFood plc eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zadina, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated The work focuses on implementing of non-pallets technologies in FrostFood. It's a replacement of traditional wooden pallets with modern pads called SlipSheets. The fundamental part of this work is a calculation of the costs associated with the introduction of this technology and the relating savings. The work also deals with the environmental impacts particularly changing CO2 emissions and consumption of wood which the SlipSheet pallets are made of. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34730
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31118
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account