Zlepšení skladového hospodářství ve společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Růžička, David
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:27Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65120
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zlepšením skladového hospodářství vybraných položek výrobního materiálu s pravidelnou spotřebou ve společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o. Úvodní kapitola obsahuje teoretické informace ohledně logistiky, skladování a teorie zásob. Následující kapitola se zaměřuje na charakteristiku společnosti a analýzu skladových prostor a výrobního materiálu podléhajícího pravidelné spotřebě. Třetí kapitola popisuje návrh na zlepšení skladového hospodářství v podobě definování úrovní zásob. Závěr práce se věnuje zhodnocení navrhnutého řešení. cze
dc.format 78 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject skladové hospodářství cze
dc.subject skladování cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject ABC analýza cze
dc.subject stock management eng
dc.subject storage eng
dc.subject supplies eng
dc.subject ABC analysis eng
dc.title Zlepšení skladového hospodářství ve společnosti KYB Manufacturing Czech s.r.o. cze
dc.title.alternative Improvement of stock management in the company KYB Manufacturing Czech s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rokos, Tomáš
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The subject of the diploma thesis is stock management improving of selection of production materials with regular consumption in the company KYB Manufacturing Czech s.r.o. The opening chapter contains theoretical information about logistics, storage and supplies. Following chapter aims to the characteristics of the company and analysis of storage space and production materials with regular consumption. The third part describes a proposal to improve stock management in the form of setting levels of supplies. Finally the thesis presents an evaluation of the proposed solutions. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34750
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 31116
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account