Zařazení autobusů s CNG pohonem do vozového parku společnosti BORS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Maděra, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:18Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:18Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65103
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na alternativní palivo CNG a jeho zavedení do běžného užívání ve společnosti BORS Břeclav, a.s. V práci je analyzován vozový park dané společnosti a na tomto základě jsou vybrány stávající autobusy k náhradě za nízkoemisní. Současně jsou zde předložena srovnání stávajících a nízkoemisních CNG autobusů z hlediska ekonomiky provozu a působení na životní prostředí, doplněných o realizaci vlastní plnící stanice a náležité úpravy dílenských prostorů. V závěrečné části jsou zhodnoceny přínosy ze zavedení této technologie v dané společnosti. cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject BORS Břeclav, a.s. cze
dc.subject ekonomika provozu cze
dc.subject emise cze
dc.subject veřejná autobusová doprava cze
dc.subject technologie CNG cze
dc.subject zemní plyn cze
dc.subject operating economy eng
dc.subject emissions eng
dc.subject public bus transport eng
dc.subject technology of CNG eng
dc.subject natural gas eng
dc.title Zařazení autobusů s CNG pohonem do vozového parku společnosti BORS cze
dc.title.alternative Inclusion buses of CNG powered to the fleet of BORS company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kužma, Petr
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated Master thesis focuses on alternative fuel CNG and its implementation into common use in the company of BORS Břeclav, a.s. The thesis analyzes fleet of the company and on this basis are selected current buses to replace for low emission vehicles. It also presents a comparison of current and low emission CNG buses from operating economy and the impact on the enviroment, complemented by the realization its own filling station and the necessary adjustments premises for repair of buses. The final part of thesis evaluates the benefits of introducing this technology in the company. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34726
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 28095
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account