Návrh na rozšíření sítě čerpacích stanic společnosti Agro Žamberk, a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Feltl, Štěpán
dc.date.accessioned 2016-08-02T10:52:14Z
dc.date.available 2016-08-02T10:52:14Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-05-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65096
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na návrh možností rozšíření sítě čerpacích stanic společnosti Agro Žamberk, a. s. Zabývá se finanční analýzou této společnosti, analýzou jejích tržeb a ekonomickým zhodnocením navrhovaných řešení na základě finančních výkazů společnosti, makroekonomických ukazatelů, síly dopravních proudů a velikostí měst. cze
dc.format 98 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject čerpací stanice cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject korelační a regresní analýza cze
dc.subject analýza tržeb cze
dc.subject gas station eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject correlation and regression analysis eng
dc.subject analysis of sales eng
dc.title Návrh na rozšíření sítě čerpacích stanic společnosti Agro Žamberk, a. s. cze
dc.title.alternative Proposal to extend the network of petrol stations eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Borovičková, Eva
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated The work focuses on proposal to extend the network of petrol stations for company Agro Žamberk, a. s. It deals with financial analysis this company, sales analysis and economical evaluations of suggested solutions based on financial reports, marcoeconomic indicators, strenght of traffic flow and city sizes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D34742
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 27930
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account